Luke 6:27-38 7th Sunday in Ordinary Time Year C Cebuano February 20, 2022 Apan sultihan ko kamo nga namati kanako: higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo.