July 16, 2021

Matthew 12:1-8 Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy

15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 A. Text/Context • Gisaysay sa atong ebanghelyo karon nga si […]
July 1, 2021

Matthew 9:1-8 Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?

13th Week in Ordinary Time Genesis 22:1-19 Matthew 9:1-8 A. Text/Context • Ania na karon si Jesus sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazareth ug naghimo siya […]
June 29, 2021

Matthew 16:13-19 Busa sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini

Solemnity of St. Peter and St. Paul Acts 12:1-11 2 Timothy 4:6-8, 17-18 Matthew 16:13-19 A. Text/Context • Usa sa mga importanteng pangutana niining pagsaulog nato […]
June 28, 2021

Matthew 8:18-22 “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan”

13th Week in OT Genesis 18:16-23 Matthew 8:18-22 A. Text/Context • Kon unsa ka taas sa atong unang pagbasa sa Genesis, ingon usab ka mubo ang […]
May 29, 2021

Matthew 28:16-20 Three Divine Persons Considered As One And Not Separate From One Another. One God in 3 Divine Persons.

Holy Trinity Sunday Deuteronomy 4:32-34, 39-40 Romans 8:14-17 Matthew 28:16-20 A. Text/Context • One of the great mysteries that we have in the Christian faith is […]
January 2, 2021

Matthew 2:1-12 Solemnity of the Epiphany of Our Lord

Epiphany Isaiah 60:1-6 Ephesians 3:2-3, 5-6 Matthew 2:1-12 A. Text/Context • Before the 2nd Vatican Council, this feast of the Epiphany is known by the Christian […]
December 27, 2020

December 28 Feast of the Holy Innocents

December 28 Feast of the Holy Innocents 1 John 1:5-2:2 Matthew 2:13-18 A. Text/Context • Scholars call Herod the Great a madman, killing all the children […]
December 25, 2020

December 26 – St. Stephen Proto Martyr Acts 6:8-10, 7:54-59 Matthew 10:17-22 A. Text/Context • Our gospel today tells us that Jesus is now giving a […]
November 30, 2020

Feast of St. Andrew Apostle

St. Andrew – November 30 Romans 10:9-18 Matthew 4:18-22 A. Text/Context • Andrew the brother of Simon Peter are casting their nets into the sea and […]