Luke 6:27-38 7th Sunday in Ordinary Time Year C Cebuano February 20, 2022 Apan sultihan ko kamo nga namati kanako: higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo.
February 19, 2022
Matthew 6:1-6, 16-18 Ash Wednesday March 2, 2022 When you fast, do not look gloomy like the hypocrites
March 1, 2022

Luke 6:39-45 8th Sunday in Ordinary Time Year C Cebuano February 27, 2022 Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kon ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo

8th Sunday in Ordinary Time
Sirach 27:4-7
1 Corinthians 15:54-58
Luke 6:39-45

A. Text/Context
• Ang buta dili gayud makaagak sa laing buta kay kon buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa bangag
• Ang moagak kinahanglang adunay kapasidad aron mohimo niini
• Kining ebanghelyo karon nga gikan kang San Lucas nagtudlo kanato bahin sa relasyon sa usa ka Magtutudlo ug ang iyang tinun-an. The master and the apprentice
• Nga buot ipasabot adunay responsibilidad ang moagak ug aduna usay responsibilidad ang giagak
• Unya misunod na usab niini ang mga related verses nga walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kon ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo
• Nga buot ipasabot nagtan-aw ka ug maayong kabubut-on sa imong nakat-onan gikan sa imong magtutudlo
• Kay kon moingon kita nga milabaw ka na karon sa imong magtutudlo tungod kay daghan ka nang mga nadiskubre pinaagi sa imong mga paningkamot aron molambo ka sa imong propesyon mahitabo usab kana
• You can claim that according to your own right, apan pahimangno, kwidaw ka gayud niana; kay kon mawagtang ang pondasyon nga nagagikan sa imong magtutudlo, mahugno ka gayud bisan unsa na ka taas ang imong naabot kay nagun-ob naman ang imong gitungtungan
• Makamao ba diay ka ug calculus, kon wala kay pondasyon sa basic arithmetic
• And another related verse na pud, nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isigkatawo apan wala mo tagda ang kahoy nga nagbabag sa imong mata?
• Buot ipasabot nganong makakita ka man unsay nahitabo sa imong silingan nga duna may nagsap-ong sa imong panan-aw. Ang imo karong ipanulti bahin sa imong silingan walay basehan kay wala ka makasaksi niini
• Nagpasiadaan usab ang ebanghelyo sa relasyon sa usa ka pamunuan ngadto sa mga hingtungdan

B. Human Situation
• Sama gihapon kini sa Magtutudlo nga naglecture sa iyang mga estudyante. Kon ang magtutudlo responsable kaayo daghan ug mahibaw-an ang estudyante
• Apan kon ang magtutudlo iresponsable, magsige ra siya ug kasuko sa mga estudyante aron dili mabisto nga wala siya’y andam nga lesson plan, so walay matun-an ang mga estudyane
• Sama usab sa mga ginikanan, magdisiplina sa ilang mga anak; ayaw pagsugal, ayaw pamalikas apan ang nakit-an sa mga anak sukwahi man sa ilang gipanudlo; maglibog ang mga bata kay naghatag ka ug mga senyales nga sagol-sagol; dili na motuo ang mga anak
• Ug kon ang Magtutudlo kugihan gyud kaayo apan ang estudyante tapulan pud kaayo wala gihapoy mahitabo
• Mao gihapon sa mga ginikanan nga mahigugmaon kaayo ug kugihan apan ang anak magsige gihapon ug supak-supak, wala gihapoy mahitabo
• Mao bitaw nga ang ebanghelyo magbalik-balik ra gyud. Nadunggan na nato sa una, giusab na pud karon ug balik-balikon na pud kini sa umaabot pang mga tuig
• Kay mao man kana, mosunod ka man sa dili aduna kitay responsibilidad atubangan sa Ginoo kon unsaon nato pagtubag ang mga gitudlo kanato sa Ginoo
• Ang buot ipamatngon ni Jesus kanato karon nga kon kita magmaymay sa uban dili kita sukhawi sa atong mga gipanghimo

C. Challenge
• Busa karon kita gipahinumduman nga kon bisan unsang kaayohan ang atong nabuhat pan sa tan-aw nato wala may resulta dili gihapon kita moundang sa paghimo sa angay nga buhaton
• Gihimo na nimo ang tanan alang sa imong anak pero magtuman man gyud siya sa iyang gusto. Padayon ka gihapon nga mohatag ug mga pahinumdom
• At the age of reason sa imong anak, nga sugod sa 13 anyos, aduna na silay pagtimbang-timbang sa huna-huna bisan dili pa hingkod
• Mabag-o ra gihapon ang imong anak sa panahon nga gigahin kaniya sa Ginoo. In God’s own time
• Nahimo na nimo ang imong obligasyon, ang imong anak aduna usab siya’y responsibilidad nga pagahimoon atubangan sa Ginoo
• If you have done your best, do not lament and do not be guilty anymore, because you have done your part
• Our tendency is to see the results of our good work fast. Result oriented kaayo ta. If we are like that, we will just be frustrated ug unya sige ra ta ug kasuko
• Nagsulti ang atong unang pagbasa gikan kang Sirach nga matngonan nato ang atong mga gipanulti ug mga gibuhat
• Kon kita anaa sa kasuko labi na kon naa sa atong atubangan ang atong gikasuk-an, kon walay mogawas nga dautang pulong gikan sa atong baba, walay sumpaki nga mahitabo
• Remember the prodigal son? Ang amahan wala manulti ug dili maayo sa iyang kamanghorang anak apan wala mabuotan ang anak bisan labihan kaayo sa iyang amahan. Wala siya mabag-o bisan sa naglibot nga kaayo
• Nagbag-o lang ang iyang kinabuhi sa dihang nakasinati na siya ug kagutom, miagi na ug tumang kalisod, mao nga mibalik na siya; again, in God’s own time
• Busa mga kaigsoonan, padayon sa inyong kaayohan. Wala siguro kini’y epekto karon, apan tungod sa imong mga sulundong nga buhat himoon ka nilang sumbanan kay ila na kining nakit-an sa imong kinabuhi

Tap or click to download

Luke 6 verse 39-45 Cebuano

Luke 6 verse 39-45 Cebuano

Comments are closed.