July 2, 2022

Luke 10:1-12, 17-20 14th Sunday in Ordinary Time July 3, 2022 I am sending you like lambs among the wolves

14th Sunday in Ordinary Time Isaiah 66:10-14 Galatians 6:14-18 Luke 10:1-12, 17-20 A. Text/Context • Jesus said that the harvest is abundant but the laborers are […]
June 25, 2022

Luke 9:51-62 13th Sunday in Ordinary Time June 26, 2022 Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village.

13th Sunday in Ordinary Time 1 Kings 19:16, 19-21 Galatians 5:1, 13-18 Luke 9:51-62 A. Text/Context • The gospel today tells us of the inhospitality of […]
June 18, 2022

Luke 9:11-17 Solemnity of the Body and Blood of Christ June 19, 2022 Then taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied.

Solemnity of the Body and Blood of Christ Genesis 14:18-20 1 Corinthians 11:23-26 Luke 9:11-17 A. Text/Context • Today, we are celebrating the Feast of the […]
May 28, 2022

Luke 24:46-53 Solemnity of the Ascension of Our Lord

Solemnity – Ascension of our Lord Acts 1:1-11 Hebrews 9:24-28; 10:19-23 Luke 24:46-53 A. Text/Context • During the past few weeks the gospel readings are all […]
April 9, 2022

Luke 23:1-49 Palm Sunday Cebuano April 10, 2022 Osana sa anak ni David. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitas-an

Passion Sunday Isaiah 50:4-7 Philippians 2:6-11 Luke 23:1-49 A. Text/Context • Atong nadunggan pipila ka gutlo lamang ang nilabay ang hataas nga ebanghelyo bahin sa pagsakit […]
March 26, 2022

Luke 15:1-3, 11-32 Cebuano 4th Sunday of Lent March 27, 2022 Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan

4th Sunday of Lent Joshua 5:9, 10-12 2 Corinthians 5:17-21 Luke 15:1-3, 11-32 A. Text/Context • The parable of the prodigal son is one of the […]
March 19, 2022

Luke 13:1-9 3rd Sunday of Lent March 20, 2022 Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila!

3rd Sunday of Lent Exodus 3:1-8, 13-15 1 Corinthians 10:1-6, 10-12 Luke 13:1-9 A. Text/Context • Daghang nangamatay sa panahon ni Poncio Pilato kay misupak sila […]
March 12, 2022

Luke 9:28-36 Cebuano 2nd Sunday of Lent March 13, 2022 Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias

2nd Sunday of Lent Transfiguration Genesis 15:5-12, 17-18 Philippians 3:17-41 Luke 9:28-36 A. Text/Context • Ato karong nahibaw-an nga nagbag-o ang panagway ni Jesus; diin nagasidlak […]
March 5, 2022

Luke 4:1-13 1st Sunday of Lent Year C Cebuano March 6, 2020 Dili mabuhi ang tawo sa pan lamang. Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios

1st Sunday of Lent – Year C Deuteronomy 26:4-10 Romans 10:8-13 Luke 4:1-13 A. Text/Context • Niining tungura mao pay pagkahuman sa pagpuasa ni Jesus sa […]