July 16, 2021

Matthew 12:1-8 Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy

15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 A. Text/Context • Gisaysay sa atong ebanghelyo karon nga si […]
July 1, 2021

Matthew 9:1-8 Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?

13th Week in Ordinary Time Genesis 22:1-19 Matthew 9:1-8 A. Text/Context • Ania na karon si Jesus sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazareth ug naghimo siya […]
June 28, 2021

Matthew 8:18-22 “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan”

13th Week in OT Genesis 18:16-23 Matthew 8:18-22 A. Text/Context • Kon unsa ka taas sa atong unang pagbasa sa Genesis, ingon usab ka mubo ang […]
September 16, 2020

Luke 8:1-13

September 19 – 24th Week in Ordinary Time 1 Corinthians 15:35-27, 42-49 Luke 8:4-15
September 15, 2020

Luke 8:1-13

September 18 – 24th Week in Ordinary Time 24th Week in Ordinary Time 1 Corinthians 15:12-20 Luke 8:1-13
September 15, 2020

Luke 7:36-50 24th Week in Ordinary Time

September 17 – 24th Week in Ordinary Time 1 Corinthians 15:1-11 Luke 7:36-50
September 15, 2020

Luke 7:31-35

Sptember 16, 2020 24th Week in Ordinary Time 1Corinthians 12:31-13:13 Luke 7:31-35
September 3, 2020

Luke 6:1-5

Sep 5, 2020 Saturday 22nd Week in Ordinary Time Year 2 1 Corinthians 4:6-15 Luke 6:1-5
September 3, 2020

Luke 5:33-39

Sep 4, 2020 Friday 22nd Week in Ordinary Time Year 2 1 Corinthians 4:1-5 Luke 5:33-39