October 3, 2020

Matthew 11:25-30 – Solemnity-St. Francis of Assisi October 4, 2020

October 4 - Solemnity-St. Francis of Assisi Sirach 50:3-4, 6-7 Galatians 6:14-19 Matthew 11:25-30
September 20, 2020

Matthew 9:9-13 – Feast of St. Matthew

September 21 – Feast of St. Matthew Ephesians 4:1-7, 11-13 Matthew 9:9-13
September 15, 2020

Luke 7:31-35

Sptember 16, 2020 24th Week in Ordinary Time 1Corinthians 12:31-13:13 Luke 7:31-35
September 5, 2020

Matthew 1:1-16, 18-23 – Nativity of the BVM

September 8, 2020 Nativity of the BVM Micah 5:1-4 Matthew 1:1-16, 18-23
September 3, 2020

Luke 6:1-5

Sep 5, 2020 Saturday 22nd Week in Ordinary Time Year 2 1 Corinthians 4:6-15 Luke 6:1-5
September 3, 2020

Luke 5:33-39

Sep 4, 2020 Friday 22nd Week in Ordinary Time Year 2 1 Corinthians 4:1-5 Luke 5:33-39
September 3, 2020

Luke 5:1-11

Sep 3, 2020 Thursday 22nd Week in Ordinary Time Year 2 1 Corinthians 3:18-23 Luke 5:1-11
September 2, 2020

Luke 4:38-44

Sep 2, 2020 Wednesday 22nd Week in Ordinary Time Year 2 1 Corinthians 3:1-9 Luke 4:38-44
September 1, 2020

Luke 4:31-37

Sep 1, 2020 Tuesday 22nd Week in Ordinary Time Year 2 1 Corinthians 2:10-16 Luke 4:31-37