Luke 4:16-30 English 4th Sunday in Ordinary Time January 30. 2022
January 29, 2022
Luke 6:17, 20-26 6th Sunday in Ordinary Time February 13, 2022 “The proclamations of HOPE”
February 12, 2022

Luke 5:1-11 5th Sunday in Ordinary Time (Cebuano Year C) February 6, 2022 “Ayaw kahadlok! Sukad karon managat ka na ug mga tawo.”

5th Sunday in Ordinary Time
Isaiah 6:1-2, 3-8
1 Corinthians 15:1-11
Luke 5:1-11

A. Text/Context
• Niining higayona nagdasok ang mga katawhan aron maminaw sa wali ni Jesus samtang didto siya sa lapyahan sa Genesaret. Ang Lake Genesaret, mao kini ang Sea of Galilee o Lake Tiberias
• Very common kaayo nga practice kon kinsa ang anaa sa gobyerno, pang-ilisdan ang mga ngalan sa mga lugar ug karsada mao nga lain-lain ang ngalan sa lanaw pero mao ra gihapon
• Karon nagsugod na si Jesus sa iyang pagwali mahitungod sa GSD. Ug kon asa si Jesus kanunay siyang sundan sa mga tawo. Ania siya karon sa daplin sa lanaw sa Genesaret
• Busa, aron dili siya maipit sa katawhan, misakay siya sa bangka nga bakante nga gipanag-iya ni Simon Pedro ug gitulod gamay ngadto sa tubig ug didto siya nagtudlo sa katawhan
• Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, “Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo”
• Kung atong hunahunaon, si Pedro murag napugos na gyud pagsunod kang Jesus nga itaktak ang ilang mga pukot kay tibuok gabii na silang nangisda ug wala gayod sila makakuha apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot
• In logic, it is known as the principle of the benefit of a doubt. Bisag walay isda gabii, basin karon naa na
• Bisag sayop siguro ang iyang Magtutudlo mosugot gihapon siya kay basin mahiubos o masuko na hinuon kon dili siya motuman
• Mao nga ilang gitaktak ang mga pukot ug nahitabo na usab ang usa ka dakong milagro kay daghan kaayong isda ang ilang nakuha hapit na magisi ang ilang pukot
• Si Simon Pedro miluhod sa atubangan ni Jesus ug miingon, Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako! Nahibaw-an karon ni Pedro nga si Jesus dili ordinaryo nga tawo

B. Human Situation
• Kung nakamatikod mo, pagkahuman sa milagro nga nasaksihan ni Pedro, duna nay pagbag-o sa iyang pagtawag kang Jesus
• Sa sinugdan ang tawag ni Pedro kang Jesus; Magtutudlo. Human sa milagro miingon na si Pedro: Palayo kanako, Ginoo kay iyang nasaksihan kon unsa ka gamhanan si Jesus
• Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kaubang magsoon nga si Santiago ug si Juan sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha
• Unya miingon si Jesus kang Simon, “Ayaw kahadlok! Sukad karon managat ka na ug mga tawo.”
• Mao na kini ang pagtawag sa unang 3 ka mga tinun-an. This is now a commissioning. After Peter, and James and John the rest of the disciples have witnessed the awesome power of Jesus, they are now ready to follow and they left everything behind
• Mao usab sa atong una ug ika 2 pagbasa ang pagtawag kang Propeta Isaias ug ang pagtawag kang San Pablo apostol
• Jesus has successfully recruited a new and a blooming leadership for his future church
• Atong hinumduman nga minyo si Pedro nga gitawag ni Jesus, ulitawo si James ug si John ug bata pa sila
• Ingon niana ang sitwasyon gikan sa Year 30 ug hangtud sa paghimo sa Council of Elvira in the 1st quarter of the 4th century diin gibalaod na sa simbahan ang vow of celibacy kay nagkagubot na ang simbahan tungod sa mga propidades
• So, leaders are really born and leaders are few, followers are many
• Simon Peter for example, has already become the spokesman of the group, siya na ang in-charge ug siya gyud mismo ang gisultian sa 3 nga gitawag: Sukad karon managat ka na ug mga tawo
• Nasayud na kita nga si Pedro ang unang nahimong unang santo papa
• But there is also a limitation on Peter’s leadership because he is only good for the new Church in Jerusalem
• Outside of Jerusalem, he cannot do it anymore because Peter is very Jewish in character and very conservative
• So by divine election gihimo usab ni Jesus ang pagtawag sa usa ka charismatic leader nga mao si San Pablo
• And these two great apostles now face each other during the 1st Council of Jerusalem where bitter disputes were settled
• And funny as you think, the issues that were of so much importance in those days is about what food is the right one to be eaten?
• Kan-on ba sa mga Kristiyano ang mga pagkaon nga gihalad sa mga templo sa mga diyos-diyosan? Kinahanglan ba gayud ang pagtuli sa mga bag-ong Kristiyano nga dili Judio
• Atong hinumduman nga ang mga Judio gisakop sa mga Babylonians, mga Griyego, ug niining panahon ni Jesus sakop sila sa Imperio Romano, ug daghan kaayog mga templo diin ang mga pagkaon ihalad sa mga gods and goddeses ug naanad na ang mga Judio nga mokaon sa mga gihalad
• Nagkagubot usab ang bag-ong simbahan bahin sa pagtuli sa mga kalakihan kay mamugos man si Pedro nga ang mga bag-ong Kristiyano nga dili Judio kinahanglang tulion apan mibabag si San Pablo niini
• These were very heated and emotional issues in the 1st Council of Jerusalem
• Peter operates with a Jewish background while Paul operates with his faith experience with the Gentiles
• And the result: All kinds of food can now be eaten because God has cleansed them
• Circumcision is no longer required because the physical circumcision is already useless and the more important one is the circumcision of the heart, the way to conversion
• You see, a real leader is the one who works for the cause of his subjects; to dialogue with contradictory parties aron mahapsay ang kagubot
• Peter has won to preserve the tradition of the Jews and Paul won because the Gentiles must preserve their identity, hence, they must be excluded from Jewish rituals

C. Challenge
• Mao nga kita karon gihagit nga pagpamuno usa ka tawag sa Ginoo nga atong tubagon
• Duna kitay leadership roles sa magtiayon, kon unsa ug asa taman ang himoon sa bana ug sa asawa. Unsay himoon sa pagdisiplina sa anak nga nagkadako
• Duna kitay leadership role sa simbahan, sa komunidad, sa lungsod, ug sa atong nasud
• Kon dunay problema, mag-dialogue aron matagaan ug solusyon nga anaa ang espiritu sa hustisya ug disiplina, ug ang paghigugma sa isig ka tawo
• If we do not decide there is a standstill, there is a status quo and there is no movement and the problem is prolonged. Sama ka na niana sa naghugas sa imong mga kamot kay wa ka manginlabot
• Ug labaw sa tanan, sa atong pamunuan atong hinumduman nga gihatag lamang kini sa Ginoo, dili kini ato kay gipaambit lang kita sa Ginoo sa iyang pagkagamhanan
• Sa ingon niini, matuman nato ang gisulti sa unang pagbasa: gipangayo namo sa Diyos nga masayud unta kamo sa iyang kabubut-on

Tap or click to download

Luke 5 verse 1-11 Cebuano Year C

Luke 5 verse 1-11 Cebuano Year C

Comments are closed.