John 6:24-35 18th Sunday in Ordinary Time
August 23, 2021
Luke 1:39-56 Solemnity of Assumption of the Blessed Virgin Mary to Heaven
August 23, 2021

John 6:41-51 19th Sunday Ordinary Time

19th Sunday Ordinary Time
1 Kings 19:4-8
Ephesians 4:30, 5:2
John 6:41-51

A. Text/Context
• Kon ato gyung istoryahan ang mga gipanulti ni Jesus sa ebanghelyo sama niining usa nga siya miingon:
• Walay makaari kanako gawas kon ang akong Amahan nga nagpadala kanako maoy mopaduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa kataposang adlaw
• Ug naa pay usa: Ang mamati sa Amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako
• Nagpasabot man gyud kini nga kinahanglang tawgon una kita sa Dios nga Amahan usa kita makaadto kang Jesus ug motuo kaniya nga iyang anak
• Murag mosantop sa atong huna-huna nga nagpasabot kini nga ang Dios nga Amahan maoy modesisyon kung kinsa kanato ang mamahimong mga susumusunod kang Cristo Jesus
• Makalibog ni siya tungod kay kining mga passages karon sa ebanghelyo gisulat kini ni San Juan ebanghelista kay ang iyang estilo sa pagsulat sahi kaayo kung ikumpara kang Mateo, Marcos, o Lucas
• Ang mga gipanulat ni San Juan Ebanghelista daghan usab ug mga misteryo ilabi na ang kataposang libro sa bibliya nga mao ang Book of Revelation nga mahibaw-an lang nato ang buot ipasabot kon moabot na ang end of times
• Mao nga kinahanglang maminaw kita aron dili kita maglibog kay kon paminawon nato ang ebanghelyo murag dili mao kay Nganong motawag pa ang Dios nga Amahan nga ang naglakaw sa ibabaw sa yuta ug nahimong tawo mao man si Jesus. Wala may nakakita sa Amahan
• Usa ra ang buot ipasabot niini nga kitang tanan gitawag sa Dios nga Amahan aron mosunod sa iyang anak nga si Jesus
• Atong hinumduman ang Santisima Trinidad 3 ka personas apan silang 3 hiniusa ang ilang mga tinguha para kanatong tanan
• Kita gimugna isip usa ka tawo ug human kita mahuman sa atong kinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan mobalik kitang tanan kaniya
• Mao kini ang gitawag sa teyolohiya ug predestination. Mahibalik kitang tanan balik sa Ginoo
• Apan, aduna kiniy apan kay aduna pay gihatag kanato ang Ginoo nga iya gayung gipakatam-is nga bisan siya dili gayud makabuot sa atong desisyon, ang atong kagawasan
• Mao kana mga kaigsoonan, kitang tanan nga gimugna nga tawo gitagaan usab ug regalo ang kagawasan. Freedom, liberty, free to decide kay dili kita pugson sa Ginoo kon kita mobalibad sa iyang tawag
• Kay gitagaan kita ug regalo sa kaluwasan kitang tanan walay gipili apan gitagaan usab kita ug kagawasan kon modawat ba kita sa kaluwasan o modumili kita dili siya makabuot
• Ingon niana ka bulawanon ang kagawasan. That is why we have to watch for the very freedom that God has given us
• Mao nga miingon si Jesus: Walay makaari kanako gawas kon ang akong Amahan nga nagpadala kanako maoy mopaduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa kataposang adlaw
• Mao kana ang predestination, nga mamuyo kita sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit. Aduna na kitay adtoan bisan wala pa kita matawo
• Ang makapakgang niini mao lamang ang atong desisyon tungod sa atong kagawasan
• Mao nga ang atong pagtuo, ang inspirasyon aron kita mosunod kang Kristo nagagikan kana sa Amahan, aron kita modangop kang Jesus nga mao ang pan sa kinabuhi. Kining atong Eukaristiya karon
• Ingon niana kabulawanon ang atong kagawasan God will never violate that ug bisan ang demonyo dili usab makabuot kon unsa ang atong desisyon
• Nasayud ba kamo mga kaigsoonan nga bisan si Satanas dili gani makabasa kon unsa ang naa sa atong huna-huna
• Kong ang Ginoo mohatag kanato ug inspirasyon aron kita mohimo ug maayong buhat
• Mao gihapon, ang panulay mo-inspire usab kanato aron kita mohimo ug mga buhat nga dautan

B. Human Situation
• Karon kon atong i-situate ang atong kahimtang sulod niining pandemya nga mitakboy sa tibuok kalibutan
• Kon kamo namalandong sa mga panghitabo aduna nay mga senyales nga maghinay-hinay na ug kawala ang atong kagawasan
• Pananglitan, kon ipanaog na sa gobyerno ang balaod nga dili na makabiyahe ang mga lungsoranon nga walay vaccination kay himoon nang requirement ang vaccination card, mao na kana ang dictatorship
• Ug unsa may prinsipyo o pilosopiya ngano nga adunay mga diktador sa ubang mga nasod sa kalibutan? Mao kana ang communism. Ang komunismo ampay kaayo sa yawa kay dili na siya imbestigahon
• Kon mosupak ka sa balaod adto ka dayon sa quarantine, sa karsel, o sa slave labor, sa prisohan sa imong kaugalingong panimalay kay dili ka naman gawasnon
• Adunay nag share kanako nga mga Chinese nga mga seminarians nga naa karon sa Pilipinas ug sila miingon nga wala gayud silay kasayuran bahin sa mga plano sa gobyerno
• If they will question they will be arrested. There are no explanations. Ang tanan nilang pagahimoon gidikta kana sa gobyerno
• Dili ingon niana mag tartar ang Ginoo sa tanan niyang binuhat. Bisan kita mosupak kaniya anaa gihapon ang imbitasyon nga mosunod kita ug mobalik kita kaniya

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, gipahinumduman kita karon nga ang kagawasan usa ka bulawanong regalo kanatong mga katawhan ug kini nagagikan sa nagmugna kanato nga mao ang Ginoo
• Such freedom cannot be taken away from us and must never be taken away from us kay bisan ang Ginoo wala gayud maghikaw niana kanato
• Apan dili buot ipasabot nga tungod nga ana kitay kagawasan mahimo na nato ang tanan
• Kauban sa atong kagawasan ang responsibilidad. Freedom with responsibility
• Adunay mga universal nga mga balaod ang Ginoo, ang 10 ka sugo, mga moral guidelines sa atong simbahan
• Sa atong unang pagbasa si Elias adunay mission sa pag-adto sa bukid sa Sinai
• Nagmahay-mahay na siya kay gikapoy na siya kaayo: Ug nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, “Husto na, O Ginoo. Maayo pag mamatay na lang ko!”
• Wala masuko ang Ginoo. Bangon ug kaon.” Mitan-aw siya ug nakita niya dapit sa iyang ulohan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig
• Ang Ginoo ang nagpakaon kaniya ug nakalahutay sa iyang panaw sulod sa 40 ka adlaw ngadto sa Sinai, ang bukid sa Dios.
• Bisan gani nagmahay-mahay si Elias kay gikapoy na kaayo siya, wala masuko ang Ginoo gipakaon hinuon siya
• Wagtangon ba hinuon sa balaod ang atong kagawasan kay wala kitay bakuna, aron dili na kita makasulod sa simbahn, dili na mabisita ang mga mahal sa kinabuhi, dili na kita makapanginabuhi
• All the vaccinations available in the world are all experimental
• Hapit na 100 years gikan sa pag-abot sa sakit nga cancer, hangtud karon walay vaccine ang cancer
• Ang covid 19 mag duha ka tuig pa lang aduna nay daghang vaccine. It is very questionable
• Sa katapusan kita gipahinumduman nga atong kagawasan atong pagahimoon kon unsa man ang mga maayong buhat atubangan sa mata sa Ginoo

Tap or click to download

John 6 verse 41-51 Cebuano

John 6 verse 41-51 Cebuano

Comments are closed.