March 1, 2022

Matthew 6:1-6, 16-18 Ash Wednesday March 2, 2022 When you fast, do not look gloomy like the hypocrites

Ash Wednesday Joel 2:12-18 2 Corinthians 5:20-6:2 Matthew 6:1-6, 16-18 A. Text/Context • The gospel today reminds us of the importance of observing what should be […]
December 31, 2021

Luke 2:16-21 Solemnity of Mary, Mother of God (Nahimo kining maong doktrina sa Council of Ephesus, tuig 434 ug gitagaan si Maria sa titulo nga Theotokos usa ka pinulungang Griyego nga buot ipasabot Inahan sa Dios)

Solemnity of Mary, Mother of God Numbers 6:22-27 Galatians 4:4-7 Luke 2:16-21 A. Text/Context • Ang unang adlaw sa tuig gihatag kini sa atong simbahan sa […]
December 7, 2021

Luke 1:26-38 Solemnity of the Immaculate Conception December 8, 2021

Solemnity of the Immaculate Conception Genesis 3:9-15 Ephesians 1:3-6, 11-12 Luke 1:26-38 A. Text and Context • Ato karong gisaulog ang Solemnidad sa atong Mahal nga […]
November 1, 2021

John 14:1-6 All Souls Day Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo

All Souls Day 2 Maccabees 12:43-46 Romans 8:31-35, 37-39 John 14:1-6 A. Text/Context • Si Jesus nagkanayon sa atong ebanghelyo Sa balay sa akong Amahan adunay […]
October 18, 2021

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel. “Kon molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkora kami uban kanimo: ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala.”

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel Isaiah 53:10-11 Hebrews 4:14-16 Mark 10:35-45 A. Text/Context • Matud pa sa […]
August 24, 2021

John 1:45-51 St. Bartholomew – August 24

St. Bartholomew – August 24 Revelation 21:9-14 John 1:45-51 A. Text/Context • There is very little to know about the apostle St. Bartholomew because there are […]
August 23, 2021

Luke 1:39-56 Solemnity of Assumption of the Blessed Virgin Mary to Heaven

Assumption of the BVM Revelation 11:19-12:1-6 1 Corinthians 15:20-26 Luke 1:39-56 A. Text and Context • Karon nagsaulog kita sa solemnidad ni Maria ang Nuestra Señora […]
July 3, 2021

John 20:24-29 St. Thomas the Apostle “My Lord and my God”

St. Thomas – Apostle Ephesians 2:19-22 John 20:24-29 A. Text/Context • Another name for Thomas is Didymus. This is actually a Greek translation of his name […]
June 29, 2021

Matthew 16:13-19 Busa sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini

Solemnity of St. Peter and St. Paul Acts 12:1-11 2 Timothy 4:6-8, 17-18 Matthew 16:13-19 A. Text/Context • Usa sa mga importanteng pangutana niining pagsaulog nato […]