October 31, 2022

Matthew 5:1-12 Solemnity of All Saints November 1, 2022 “• The communion of saints is an exchange of graces between the individuals here on earth and the saints in heaven as well as the holy souls in purgatory.”

Solemnity of All Saints Revelation 7:2-4, 9-14 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12 A. Text/Context • One of the most beautiful sermons that Jesus gave is the […]
August 14, 2022

Luke 1:39-56 Solemnity of the Assumption of the the Blessed Virgin Mary August 15, 2022

Assumption of the BVM Revelation 11:19-12:1-6 1 Corinthians 15:20-26 Luke 1:39-56 A. Text and Context • Today, the gospel tells us of the woman Mary, the […]
March 1, 2022

Matthew 6:1-6, 16-18 Ash Wednesday March 2, 2022 When you fast, do not look gloomy like the hypocrites

Ash Wednesday Joel 2:12-18 2 Corinthians 5:20-6:2 Matthew 6:1-6, 16-18 A. Text/Context • The gospel today reminds us of the importance of observing what should be […]
December 31, 2021

Luke 2:16-21 Solemnity of Mary, Mother of God (Nahimo kining maong doktrina sa Council of Ephesus, tuig 434 ug gitagaan si Maria sa titulo nga Theotokos usa ka pinulungang Griyego nga buot ipasabot Inahan sa Dios)

Solemnity of Mary, Mother of God Numbers 6:22-27 Galatians 4:4-7 Luke 2:16-21 A. Text/Context • Ang unang adlaw sa tuig gihatag kini sa atong simbahan sa […]
December 7, 2021

Luke 1:26-38 Solemnity of the Immaculate Conception December 8, 2021

Solemnity of the Immaculate Conception Genesis 3:9-15 Ephesians 1:3-6, 11-12 Luke 1:26-38 A. Text and Context • Ato karong gisaulog ang Solemnidad sa atong Mahal nga […]
November 1, 2021

John 14:1-6 All Souls Day Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo

All Souls Day 2 Maccabees 12:43-46 Romans 8:31-35, 37-39 John 14:1-6 A. Text/Context • Si Jesus nagkanayon sa atong ebanghelyo Sa balay sa akong Amahan adunay […]
October 18, 2021

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel. “Kon molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkora kami uban kanimo: ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala.”

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel Isaiah 53:10-11 Hebrews 4:14-16 Mark 10:35-45 A. Text/Context • Matud pa sa […]
August 24, 2021

John 1:45-51 St. Bartholomew – August 24

St. Bartholomew – August 24 Revelation 21:9-14 John 1:45-51 A. Text/Context • There is very little to know about the apostle St. Bartholomew because there are […]
August 23, 2021

Luke 1:39-56 Solemnity of Assumption of the Blessed Virgin Mary to Heaven

Assumption of the BVM Revelation 11:19-12:1-6 1 Corinthians 15:20-26 Luke 1:39-56 A. Text and Context • Karon nagsaulog kita sa solemnidad ni Maria ang Nuestra Señora […]