June 11, 2022

John 16:12-15 Solemnity of the Most Holy Trinity June 12, 2022 • The simplest definition in the book of Catholicism is this: God the Father is present in the Son and the Holy Spirit; the God the Son is present in the Father and the Holy Spirit; and God the Holy Spirit is present in both the Father and the Son

Solemnity of the Most Holy Trinity Proverbs 8:22-31 Romans 5:1-5 John 16:12-15 A. Text/Context • The gospel today speaks of the Spirit of truth who will […]
June 5, 2022

John 20:19-23 Solemnity of the Pentecost June 5, 2022 “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”

Solemnity of the Pentecost Acts 2:1-11 1 Corinthians 12:3-7, 12-13 John 20:19-23 A. Text/Context • Today, we are celebrating the Feast of the Pentecost, the day […]
April 2, 2022

John 8:1-11 5th Sunday of Lent Cebuano April 3, 2022 Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya

5th Sunday of Lent Isaiah 43:16-21 Philippians 3:8-14 John 8:1-11 A. Text/Context • Gipakita karon sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagbuhi ang hustisya nga inubanan […]
November 20, 2021

John 18:33-37 Solemnity of Christ the King November 21, 2021 My kingdom is not of this world

Solemnity of Christ the King – Year 1 Daniel 7:13-14 Revelation 1:5-8 John 18:33-37 A. Text and Context • Our first and second reading tell us […]
November 1, 2021

John 14:1-6 All Souls Day Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo

All Souls Day 2 Maccabees 12:43-46 Romans 8:31-35, 37-39 John 14:1-6 A. Text/Context • Si Jesus nagkanayon sa atong ebanghelyo Sa balay sa akong Amahan adunay […]
August 24, 2021

John 1:45-51 St. Bartholomew – August 24

St. Bartholomew – August 24 Revelation 21:9-14 John 1:45-51 A. Text/Context • There is very little to know about the apostle St. Bartholomew because there are […]
August 23, 2021

John 6:60-69 21st Sunday in Ordinary Time

21st Sunday in Ordinary Time Joshua 24:1-2,15-17, 18 Ephesians 5:21-32 John 6:60-69 A. Text/Context • Ang ebanghelyo karon sumpay sa ebanghelyo sa regular nga pagsaulog apan […]
August 23, 2021

John 6:41-51 19th Sunday Ordinary Time

19th Sunday Ordinary Time 1 Kings 19:4-8 Ephesians 4:30, 5:2 John 6:41-51 A. Text/Context • Kon ato gyung istoryahan ang mga gipanulti ni Jesus sa ebanghelyo […]
August 23, 2021

John 6:24-35 18th Sunday in Ordinary Time

18th Sunday in Ordinary Time Exodus 16:2-4, 12-15 Ephesians 4:7, 20-24 John 6:24-35 A. Text/Context • Ang ebanghelyo karon resulta na sa nahitabo sa pagpadaghan sa […]