Recent Post

December 7, 2021

Luke 1:26-38 Solemnity of the Immaculate Conception December 8, 2021

Solemnity of the Immaculate Conception Genesis 3:9-15 Ephesians 1:3-6, 11-12 Luke 1:26-38 A. Text and Context • Ato karong gisaulog ang Solemnidad sa atong Mahal nga […]
December 4, 2021

Luke 3:1-6 2nd Sunday of Advent December 5, 2021 Make ready the way of the Lord, make his paths straight

2nd Sunday of Advent Baruch 5:1-9 Philippians 1:4-6, 8-11 Luke 3:1-6 A. Text/Context • In the first reading when the Israelites were under Babylonian captivity the […]
November 28, 2021

Luke 21:25-28, 34-36 1st Sunday of Advent November 28, 2021 Inigsugod nag kahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan

1st Sunday of Advent Jeremiah 33:14-16 1 Thessalonians 3:12, 4:2 Luke 21:25-28, 34-36 A. Text and Context • Ang pulong nga Adbiyento gikan sa Latin “adventus” […]