Recent Post

September 18, 2021

Mark 9:30-37 25th Sunday in Ordinary Time Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini pinaagi sa akong ngalan modawat usab kanako, ug modawat usab sa nagsugo kanako

25th Sunday in Ordinary Time Wisdom 2:12, 17-20 James 3:16-4:3 Mark 9:30-37 A. Text/Context • Nasultian na karon ni Jesus sa atong ebanghelyo ang iyang mga […]
September 12, 2021

Mark 8:27-35 24th Sunday in Ordinary Time September 12, 2021 Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako

24th Sunday in Ordinary Time Isaiah 50:4-9 James 2:14-18 Mark 8:27-35 A. Text/Context • Karon sa ebanghelyo nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an: Kinsa man […]
September 5, 2021

Mark 7:31-37 23rd Sunday in Ordinary Time “Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw ug miingon sa tawo, “Efata!” nga sa ato pa, “Maabli ka”

23rd Sunday in Ordinary Time Isaiah 35:4-7 James 2:1-5 Mark 7:31-37 A. Text/Context • Atong nadunggan sa ebanghelyo ang mga lugar nga Tiro ug Sidon ug […]