Recent Post

April 9, 2022

Luke 23:1-49 Palm Sunday Cebuano April 10, 2022 Osana sa anak ni David. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitas-an

Passion Sunday Isaiah 50:4-7 Philippians 2:6-11 Luke 23:1-49 A. Text/Context • Atong nadunggan pipila ka gutlo lamang ang nilabay ang hataas nga ebanghelyo bahin sa pagsakit […]
April 2, 2022

John 8:1-11 5th Sunday of Lent Cebuano April 3, 2022 Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya

5th Sunday of Lent Isaiah 43:16-21 Philippians 3:8-14 John 8:1-11 A. Text/Context • Gipakita karon sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagbuhi ang hustisya nga inubanan […]
March 26, 2022

Luke 15:1-3, 11-32 Cebuano 4th Sunday of Lent March 27, 2022 Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan

4th Sunday of Lent Joshua 5:9, 10-12 2 Corinthians 5:17-21 Luke 15:1-3, 11-32 A. Text/Context • The parable of the prodigal son is one of the […]